yıllık izin dilekçe,
yıllık izin dilekçesi nasıl yazılır,
yıllık izin dilekçe örneği

YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ -1

……………………………….. ../…/……..
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜGÜ’NE

…………………………….. adresinde kurulu işyerinizde ………………………… sigorta sicil nosu ile ……………… departmanında çalışan işçilerinizdenim. ………………yılına ait yıllık ücretli iznimi …../…./…….. ve ……/…./…….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum,
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla,

Adı Soyadı

İmza-Tarih

İzin Çıkış Tarihi :
İzin Dönüş Tarihi :
Yol İzni (Ücretsiz) : …. (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştir
İzin Kullanacağım
Adres :
Telefon :

YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ -2

…………………… İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Müdürlüğünüze bağlı ……………………….…… sağlık ocağı/evinde vekil ……….….. olarak görev yapmaktayım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 175 inci maddesi gereğince bu kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan faydalandırıldığım halde yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin hakkım bulunmamakdır.
T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 13/07/2006 tarih ve B.02.1.DPB.0.12/13380 sayılı görüş bildiren raporunun da dikkate alınarak tarafıma yıllık izin, mazeret izni,doğum izni, hastalık izni ve aylıksız izin hakkı tanınması ve sağlanmasını arz ve talep ederim. …./09/2011

YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ -3

Yıllık İzin Talep Dilekçesi

………………… Yılına ait yıllık iznimi ……. Gün olarak ……………………….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum.Ayrıca yolda geçecek süreleri karşılamak amacıyla ……………….. gün ücretsiz izin talep ediyorum.
Bilgilerinize arz ederim.
İşçi /Adı Soyadı /Tarih/ İmza